Kliknij tu jeśli chcesz bym odczytał Ci tę stronę
Tu strona dla niedowidzących
Działa od roku 1995
Wersja mobilna
Wersja mobilna
English
Po polsku
JANOCINSKI
Nowa Dęba, Polska
JANOCINSKI
Nowy Jork,USA
    Homepage   |   Ubezpieczenia  |   Inwestycje  |   Fundusze emerytalne   |   O firmie   |   Kontakt  |   Do pobrania   |   Linki   |   Mapa stron   |   Rekrutacja    
Strefa VIP

Informacje
dla klientów
o
wysokim statusie
Oferta ubezpieczeniowa
Oferta inwestycyjna
»  Na życie
»  Emerytalne
»  Komunikacyjne
»  Posagowe
»  Inwestycyjne
»  Terminowe
»  Inwestycje krajowe
»  Inwestycje
    zagraniczne

»  Inwestycje w USA
»  Fundusze strukturalne
»  Opodatkowanie
Ubezpiecz się!
Wypoczywaj beztrosko...
  więcej poniżej...
Emerytury
Proponujemy najlepsze ubezpieczenia emerytalne, podajemy ich koszty, planowane zyski oraz jak zawrzeć ubezpieczenie zapewniające przyszłą emeryturę.
Dowiedz się więcej...


Warning: readfile(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /srv/www/vhosts/janocinski.com/httpdocs/strefavip.php on line 126

Warning: readfile(http://kursy-walut.com/pp/pokaz_kursy.php): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /srv/www/vhosts/janocinski.com/httpdocs/strefavip.php on line 126
Dowiedz się więcej...

Warning: readfile(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /srv/www/vhosts/janocinski.com/httpdocs/strefavip.php on line 129

Warning: readfile(http://kursy-walut.com/pp/wykresy/pokaz_wykresy_indeksow_10_utf.php?indeksy=WIG20): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /srv/www/vhosts/janocinski.com/httpdocs/strefavip.php on line 129
Dowiedz się więcej...

Obok bogatej oferty ubezpieczeniowej i inwestycyjnej  proponujemy Indywidualne Konto Zaopatrzenia Emerytalnego
O nas
‣  O firmie
‣  Nasza filozofia
‣  Godziny urzędowania
‣  Kontakt
Ubezpieczenia
‣  Posagowe dla dzieci
‣  Turystyczne
‣  IKZE
‣  Odszkodowania
Inwestycje
‣  Fundusze inwestycyjne
‣  Plany emerytalne
‣  Forex
‣  Giełda papierów wartościowych
Inne
‣  Dojeżdżamy do klientów
‣  Słownik definicji
‣  Dokumenty (.pdf)
‣  Linki do innych stron
Nasze adresy:   w Polsce - ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, tel./faks: (15)8464029  ⁕  w USA - lucas@janocinski.com, Tel. (718)7556697


Ubezpieczenia »  Strefa VIP  » 
Przeczytaj uważnie!
Strefa VIP       Zmniejsz czcionkę   Powiększ czcionkę

Program VIP

to oferta inwestycyjna dla wymagających klientów, którzy oczekują ponad standardowych rozwiązań i obsługi na najwyższym poziomie.

Program VIP umożliwia inwestowanie w fundusze inwestycyjne na specjalnych warunkach, niedostępnych dla innych klientów Aviva Investors.

Uczestnikiem Programu VIP może zostać klient, który dokona wpłat do funduszy inwestycyjnych na kwotę co najmniej 500.000 zł.

Wpłaty w ramach Programu VIP mogą być lokowane w 10 subfunduszach Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego i w Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Aktywnej Alokacji.

Fundusze inwestycyjne to oferta zarówno dla osób, które chcą zarabiać więcej niż na lokatach bankowych, jak i dla tych, które poszukują nowych i nietypowych możliwości inwestycyjnych. Dzięki wyjątkowej różnorodności, fundusze umożliwiają inwestowanie na wielu rynkach, w różne sektory i branże gospodarki. Dzięki funduszom mogą Państwo zostać pośrednio właścicielami akcji największych spółek giełdowych krajowych i zagranicznych.

Fundusze dają możliwość bardzo swobodnego zarządzania wpłaconym kapitałem. Mogą Państwo w każdym momencie i bez żadnych ograniczeń dokonywać dopłat do funduszy, otwierać nowe konta w innych funduszach, a także dowolnie przenosić środki pomiędzy nimi. Dodatkowo zmiany subfunduszy w ramach funduszu parasolowego Aviva Investors nie są obciążane podatkiem od dochodów kapitałowych.

W każdej chwili mogą Państwo także wypłacić zainwestowany kapitał w całości lub części, bez utraty wypracowanych zysków. Na wypłatę środków z funduszu będą Państwo czekali maksymalnie do 3 dni roboczych od momentu złożenia telefonicznej bądź internetowej dyspozycji ich wypłaty.

W funduszach inwestycyjnych podatek od dochodów kapitałowych jest pobierany po zakończeniu inwestycji, a nie jak w przypadku lokat bankowych po każdej kapitalizacji odsetek, czyli zazwyczaj co miesiąc. Oznacza to, że bez względu na to, jak długo będą Państwo oszczędzać, cały zysk będzie reinwestowany, co dodatkowo zwiększy wartość Państwa inwestycji.

Jeżeli chcą Państwo, aby zarządzaniem kapitałem zajęła się inna osoba, istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnictwa. Pełnomocnik będzie mógł współdecydować o Państwa środkach z wyjątkiem ich wypłaty na inne, niż zdefiniowane wcześniej konto bankowe.

Program VIP - zestawienie najważniejszych cech

Czas trwania programu dowolny
Minimalna wartość zgromadzonych w programie środków
 • 500.000 zł
 • program zostaje uruchomiony pod warunkiem, że wartość inwestycji Klienta osiągnie poziom 500.000 zł w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania oświadczenia
Rodzaje kont w programie
 • konto zwykłe - dla osób fizycznych i prawnych
 • konto zwykłe - dla osób fizycznych i prawnych
 • konto małżeńskie - dla małżonków pozostających we wspólnocie majątkowej
Liczba funduszy do wyboru         11 (w tym 10 w ramach funduszu parasolowego)
Możliwość zmian funduszy
 • nieograniczona, bezpłatna możliwość zmian funduszy
 • bez potrącania podatku od dochodów kapitałowych w ramach funduszu parasolowego
Wypłaty z programu
 • w dowolnym momencie całość lub część środków można wypłacić bez opłat i utraty wypracowanego zysku
 • jeżeli wartość zgromadzonych środków, w wyniku wypłat spadnie poniżej 500.000 zł klient traci przywileje związane z uczestnictwem w Programie VIP
Opłaty wstępne
 • brak opłat manipulacyjnych
 • brak opłat związanych z przystąpieniem do programu
Opłaty za zarządzanie
 • od 1% do 4% w zależności od rodzaju funduszu
 • pobierane od całości zgromadzonych w funduszu aktywów i zawarte w codziennej wycenie jednostki
świadczenie dodatkowe
 • to dodatkowe jednostki uczestnictwa dopisywane do kont klienta w okresach miesięcznych
 • przyznawane, kiedy wartość aktywów w jednym funduszu wynosi co najmniej 1.000.000 zł (w funduszu parasolowym – we wszystkich posiadanych subfunduszach łącznie)
 • wysokość świadczenia zależy od rodzaju funduszu i stanowi od 20% do 35% zniżki w opłacie za zarządzanie w skali roku
Pełnomocnictwo
 • umożliwia dysponowanie zgromadzonymi środkami przez wyznaczoną osobę (z wyjątkiem wypłaty środków na inne konto niż konto właściciela)
 • można powołać maksymalnie dwóch pełnomocników do jednego konta
 • pełnomocnictwo można w każdym momencie odwołać lub modyfikować jego zakres
Dziedziczenie środków zgromadzonych w funduszach
 • środki zgromadzone w funduszach są dziedziczone na zasadach ogólnych
 • do wysokości 20-krotności średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, wypłata środków z funduszu na rzecz uposażonego nie jest objęta postępowaniem spadkowym
 • możliwość wskazania osoby uposażonej nie dotyczy konta małżeńskiego
* Tabelka ze strony AVIVA przedstawia wartości orientacyjne i nie stanowi oferty handlowej

Opiekun VIP to program ubezpieczeniowy, spełniający oczekiwania najbardziej wymagających klientów, którzy poszukują oferty skrojonej na miarę i szerokiego wachlarza możliwości. Stworzony został z myślą o osobach, które potrzebują ubezpieczenia na życie nie tylko, by zagwarantować wysokie wsparcie finansowe dla rodziny, w razie gdyby ich zabrakło, ale również jak najlepiej zabezpieczyć siebie - w razie choroby, wypadku lub niezdolności do pracy.

Program zapewnia szeroki zakres ochrony i pozwala na elastyczne dopasowanie go do zmieniających się potrzeb. Ponadto, daje również możliwość długoterminowego pomnażania pieniędzy.

Oferta jest dostępna dla osób, które nie ukończyły 64 roku życia. Ochroną - w ramach jednego programu - mogą być objęci małżonkowie, jeżeli oboje są aktywni zawodowo. Ubezpieczenie może również wykupić firma na rzecz właścicieli, wspólników lub szczególnie wartościowych pracowników.

Ochrona podstawowa - ubezpieczenie na życie

Ubezpieczając swoje życie w programie Opiekun VIP, zapewnisz swoim bliskim wysokie wsparcie pieniężne, w razie gdyby Ciebie zabrakło.

Otrzymane z ubezpieczenia środki ułatwią spłatę ewentualnych zobowiązań finansowych (kredytów, pożyczek) oraz pozwolą Twojej rodzinie utrzymać niezmieniony standard życia.

Opiekun VIP daje możliwość ubezpieczenia życia na sumę od 300 tys. zł. Jeżeli wraz z upływem lat zmienią się Twoje potrzeby, będziesz mógł dopasować do nich wysokość sumy ubezpieczenia. świadczenie z tytułu ubezpieczenia na życie nie jest obciążone podatkiem spadkowym.

Uzupełnienie ochrony - ubezpieczenia dodatkowe

Podstawowy zakres ochrony - ubezpieczenie na życie - możesz rozszerzyć, wybierając ubezpieczenia dodatkowe. Do dyspozycji masz 10 ubezpieczeń (patrz: tabela obok), które pozwolą Ci dostosować program do zmieniających się oczekiwań czy priorytetów. Na ich wybór możesz zdecydować się zarówno przy zawieraniu umowy ubezpieczenia na życie, jak i w późniejszym terminie.

środki uzyskane z tych ubezpieczeń mogą stanowić istotne wsparcie w razie niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, leczenia szpitalnego czy wypadku. Pomogą, na przykład, w opłaceniu kosztów leczenia, opieki medycznej, rehabilitacji, mogą również zrekompensować utracone dochody.

Wybierając kilka ubezpieczeń dodatkowych, można zabezpieczyć się kompleksowo i otrzymać wsparcie na różnych etapach leczenia tej samej choroby lub skutków nieszczęśliwego wypadku.

Wypłata świadczeń z ubezpieczeń dodatkowych nie ma wpływu na trwanie ubezpieczenia na życie.

Ubezpieczenia dodatkowe dostępne w programie Opiekun VIP

                       Rodzaj ubezpieczenia                  Korzy¶ci

Niezdolność do pracy wskutek NW
 • istotna pomoc finansowa w razie trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, spowodowanej wypadkiem
 • wysokość świadczenia: pełna suma ubezpieczenia z tytułu niezdolności do pracy, która może wynosić do 100% sumy ubezpieczenia na życie (max. 3 mln zł)
Niezdolność do pracy
 • korzyści podobne jak w przypadku ubezpieczenia "Niezdolność do pracy wskutek NW", ochrona obejmuje jednak nie tylko niezdolność do pracy, będącą skutkiem wypadku, ale także choroby
Poważne zachorowanie
 • znaczne wsparcie finansowe w razie wystąpienia jednego z 20 poważnych schorzeń, m.in. nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, operacja by-passów, angioplastyka wieńcowa
 • wysokość świadczenia: pełna* suma ubezpieczenia z tytułu poważnego zachorowania, która może być określona na poziomie do 100% sumy ubezpieczenia na życie (max. 3 mln zł)
Kalectwo wskutek NW
 • istotne świadczenie pieniężne w przypadku trwałego uszkodzenia ciała, spowodowanego wypadkiem, zgodnie z tabelą kalectwa (19 pozycji)
 • wysokość świadczenia: określony procent sumy ubezpieczenia, zależny od rodzaju kalectwa (suma ta może wynosić do 100% sumy ubezpieczenia na życie, max. 10 mln zł)
śmierć wskutek NW
 • dodatkowe wsparcie dla najbliższych w razie śmierci spowodowanej wypadkiem
 • wysokość świadczenia: pełna suma ubezpieczenia z tytułu śmierci wskutek NW, która może być równa nawet 100% sumy ubezpieczenia na życie (max. 10 mln zł)
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW
 • pomoc w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem
 • za każdy procent uszczerbku wypłacany jest 1% sumy ubezpieczenia (kwoty wybranej z przedziału 50 tys. - 150 tys. zł)
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW w systemie świadczeń progresywnych
 • korzyści podobne jak w przypadku ubezpieczenia "Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW", z tą różnicą, że wysokość świadczenia zależy nie tylko od stopnia uszczerbku i sumy ubezpieczenia, ale też od tzw. współczynnika progresji (oznacza to relatywnie wyższe świadczenia przy większych uszczerbkach max. do 400% sumy ubezpieczenia)
* Tabelka ze strony AVIVA przedstawia wartości orientacyjne i nie stanowi oferty handlowej

świadczenie szpitalne

Zdrowe Życie
 • zastrzyk gotówki w razie hospitalizacji związanej z leczeniem zachowawczym, zabiegowym lub operacyjnym, zgodnie z wykazem postępowań medycznych, obejmującym około 1 850 przyczyn hospitalizacji
 • wysokość świadczenia: określony procent sumy ubezpieczenia (kwoty wybranej z przedziału 20 tys. - 50 tys. zł), zależny od rodzaju przeprowadzonego postępowania medycznego
Leczenie szpitalne
 • wypłata za każdy dzień pobytu w szpitalu w przypadku hospitalizacji trwającej od 5 do 180 dni
 • wysokość dziennej stawki - do 300 zł (za pierwsze 14 dni), do 150 zł (od 15 dnia)
Leczenie szpitalne w systemie świadczeń progresywnych
 • wypłata za każdy dzień pobytu w szpitalu w przypadku hospitalizacji trwającej od 5 do 180 dni
 • wysokość dziennej stawki - do 450 zł (za pierwsze 14 dni), do 75 zł (od 15 dnia)
 • dodatkowe jednorazowe świadczenie - do 1 500 zł - za pobyt na OIOM (min. 24 godziny)
* wyjątek stanowi zabieg angioplastyki - za jego przeprowadzenie przysługuje 10% sumy ubezpieczenia z tytułu poważnego    zachorowania.
** * Tabelka ze strony AVIVA przedstawia wartości orientacyjne i nie stanowi oferty handlowej
Powrót do strony głównej   Powrót do góry strony
Tu może być Twoja reklama - zadzwoń do mnie
Projekt, wykonanie i hosting Tissot Media Group Szwajcaria
Copyright @ 2011-2018 by Janocinski.com
Dołącz do nas na Facebooku