PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program długoterminowego oszczędzania na emeryturę. Wraz z Tobą na emeryturę składają się też Twój pracodawca i państwo.
Oszczędności zebrane w ramach PPK są prywatne i dziedziczone.
Pracownicy, którzy ukończyli 18 lat, a nie ukończyli 55 lat przystępują do programu automatycznie.
Pracownicy, którzy ukończyli 55 lat, a nie ukończyli 70 lat mogą przystąpić do PPK na swój wniosek składany u pracodawcy.
Pracownicy w wieku powyżej 70 lat nie mogą przystąpić do PPK.
Twoje wpłaty i wpłaty Twojego pracodawcy stanowią określony procent Twojego wynagrodzenia brutto. Państwo przekazuje ustalone kwoty – niezależne od Twoich dochodów.

Pracownik:
- Wpłata obowiązkowa 2%*
- Wpłata dodatkowa dobrowolna do 2%
Pracodawca:
- Wpłata obowiązkowa 1,5%
- Wpłata dodatkowa dobrowolna do 2,5%
Państwo:
- Jednorazowa wpłata powitalna 250 zł
- Dopłata roczna 240 zł
* dla osób zarabiających poniżej 120% płacy minimalnej brutto może wynosić od 0,5% do 2%

Korzyści z udziału w PPK:
- Bonus od firmy i państwa
W PPK wpłata pochodzi z trzech źródeł. Wraz z Tobą na emeryturę oszczędza pracodawca i państwo, pomimo że ostatecznie są to Twoje prywatne oszczędności.
- Więcej niż w banku
(Symulacja*: jeśli odkładasz 80 zł miesięcznie przez 10 lat na koncie oszczędnościowym, to wypłacisz z banku 10,8 tys. zł. W tym samym czasie z PPK możesz wypłacić 20,5 tys. zł)
- Prywatne i dziedziczone oszczędności
(Środki w PPK są Twoimi prywatnymi pieniędzmi - w każdej chwili możesz zrezygnowac z PPK i wypłacić środki. Gdyby Ciebie zabrakło, Twoje oszczędności nie przepadają, gdyż podlegają dziedziczeniu.)
- Wypłata w każdym momencie
(Możesz wypłacić oszczędności zgromadzone w PPK w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak, że rezygnacja wiąże się z potrąceniami za wcześniejszą wypłatę.)
- Wsparcie w razie choroby i środki na wkład własny
(Możesz skorzystać ze środków PPK w przypadku poważnej choroby czy na pokrycie wkładu własnego przy kredycie np. na mieszkanie lub budowę domu, spełniając określone warunki.)
- Bezpieczeństwo inwestowania rośnie wraz z wiekiem
(Środki w PPK są inwestowane w fundusz inwestycyjny odpowiedni dla Twojego wieku. Z wiekiem fundusz automatycznie zmienia politykę inwestycyjną, ograniczając poziom ryzyka, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich oszczędności.)
- Niskie opłaty za zarządzanie środkami
(Aviva do końca 2020 roku nie pobierała stałych opłat za zarządzanie Twoimi pieniędzmi. Od 2021 roku opłata za zarządzanie nie będzie wyższa niż 0,4 % wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego w skali roku.)
- Łatwy dostęp do oszczędności
(W serwisie MojAllianz możesz na bieżąco monitorować wartość swoich oszczędności w PPK oraz nimi zarządzać.)
* Źródło: Portal mojeppk.pl www.mojeppk.pl/dla-pracownika.html. Oprocentowanie w banku 2,5%, kapitalizacja miesięczna.

Wszystkimi formalnościami zajmuje się Twój pracodawca i instytucja finansowa zarządzająca środkami PPK, a Ty musisz zadbać tylko o aktualizację swoich danych
- Twój pracodawca wybiera firmę do zarządzania PPK
W porozumieniu ze związkiem zawodowym lub reprezentacją pracowników Twój pracodawca wybierze instytucję finansową i utworzy rachunek PPK dla Ciebie.
- Ty otrzymujesz informację o tym, gdzie masz PPK
Te informacje otrzymasz pocztą tradycyjną lub mailową.
- Sprawdzasz swoje oszczędności na PPK
W Avive stan rachunku sprawdzisz po zalogowaniu się do serwisu MojAllianz
Możesz zarządzać swoimi środkami PPK samodzielnie online poprzez stronę internetową.